Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB V/v Xét chọn “Giải thưởng 26/3” toàn Trường năm 2010

Cập nhật 25/03/2010 - 09:32:33 AM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm học 2009 – 2010, Căn cứ kế hoạch Tháng thanh niên năm 2010. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa, chi Đoàn trực thuộc về việc tổ chức bình chọn “Giải thưởng 26/03” cụ thể như sau: