Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

KH Tổ chức hoạt động Tháng Thanh Niên năm 2010

Cập nhật 28/01/2010 - 04:53:06 PM (GMT+7)
Căn cứ chương trình công tác năm học 2009 - 2010, căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng thanh niên năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, căn cứ thực tiễn hoạt động tại đơn vị. Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên năm 2010 tới các cơ sở Đoàn trong toàn trường với những nội dung cụ thể như sau: