Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo về việc khám sức khoẻ đầu khoá - Sinh viên khoá 2023

Cập nhật 15/09/2023 - 05:27:44 PM (GMT+7)

Lịch khám sức khoẻ dành cho tân sinh viên khoá 2023 đã đăng ký khám sức khoẻ tại Trường như sau:

1. Địa điểm: Khu C tầng 9 - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

2. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 22/9/2023.

  • Ca 1: Buổi sáng từ 7h30 - 9h30
  • Ca 2: Buổi sáng từ 9h30 - 11h30
  • Ca 3: Buổi chiều từ 13h00 - 15h30
  • Ca 4: Buổi chiều từ 15h30 - 16h30

3. Lịch khám sức khoẻ theo ngành:

Ghi chú:

  • Ngành Công nghệ thông tin - Nhóm 01: Bao gồm các lớp D23_TH01, D23_TH02, D23_TH04,   D23_TH05, D23_TH06, D23_TH07, D23_TH08.
  • Ngành Công nghệ thông tin - Nhóm 02: Bao gồm các lớp D23_TH09, D23_TH10, D23_TH11,     D23_TH12, D23_TH13, D23_TH14.

4. Lưu ý: 

  • Khi đến khám sức khoẻ, sinh viên mang theo Giấy khám sức khoẻ, ghi đầy đủ thông tin cá nhân và dán ảnh.
  • Nhằm đảm bảo việc học, đề nghị các bạn sinh viên khoá 2023 thực hiện khám sức khoẻ theo thời gian quy định. 

Chi tiết thông báo tại đây.