Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025

Cập nhật 30/05/2023 - 05:32:12 PM (GMT+7)

Vào ngày 26/5/2023, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025 dã diễn ra với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6000 hội viên, sinh viên Trường.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Trường cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã hiệp thương 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, 05 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2025.
Tại đại hội cũng đã hiệp thương 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa VIII đã hiệp thương các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2025.
Xin trân trọng chúc mừng các đồng chí được đại hội tín nhiệm và hiệp thương vào các chức danh chủ chốt:
- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Huyền – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường khóa VIII;
- Đồng chí Phan Lương Sỹ - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường khóa VIII;
- Đồng chí Đặng Ngọc Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường khóa VIII.

Xin kính chúc cho nhiệm kỳ mới thật sự thành công, đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nói riêng cũng như Hội Sinh viên Thành phố nói chung sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh trong đại hội vừa qua.

Có thể là hình ảnh về đám đông và văn bảnCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, đang học, điện thoại và văn bảnCó thể là hình ảnh về ‎14 người và ‎văn bản cho biết '‎Rite CIVL Aa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! .E BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG KHÃA VI, NHIỆM KỲ 2020 2023 TUYÊN BỘ HOÀN THANH NHIỆM WI PHONG TRI THỨC د BẢN LĨNH - SÁNG TẠO‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 19 người, mọi người đang học, bàn và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'CẢ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM PHỒN ẠI HỘI VIII CHÀO MỪNG HỘIĐ SINH VIÊT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! ĐAI HỘI ĐẠI BIÊU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM NGH ĐẠI HỘI TRƯỜ CÔNG ENPHNG TRI THỨC - BẢN LĨNH - SÁNG TẠO VÔI NHẬ'Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'NG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH TRƯỜNG LẦN T ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU SOH VIÊN VIỆT NAM AL PC CÔNG NGHỆ SÀI IÊM KỲ 2023- 2 ANTNE ĐOÀ năm 2023'Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 7 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TẤT CẢ VÌ TO QUỐC VIỆT NAM PHỒN ĐẠI CHÀO MỪNG ỌIĐ BIỂU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU SINH NAM ĐẠI HỘI CHÀO ĐẠIH TRƯỜNG CԔNG LÂN NHIỆ'