Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị năm 2021

Cập nhật 25/04/2021 - 09:44:54 AM (GMT+7)
Bài thu hoạch Lớp Lý Luận Chính Trị năm 2021

Thời gian làm bài: đến hết ngày 09/05/2021

Lưu ý: ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (*) HOÀN THÀNH

  - Học viên tham gia lớp có điểm danh đầy đủ (Ban tổ chức lớp sẽ điểm danh bất kỳ, vắng thời điểm điểm danh là tính vắng và không công nhận kết quả).

   - Làm bài Thu hoạch cuối buổi học đạt ít nhất 5 điểm trở lên.

(*) Giá trị của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Chuyên đề lý luận chính trị do Đoàn trường cấp có giá trị đến hết tuổi Đoàn theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn hoặc Ban Xây dựng Đoàn Trường để được giải đáp và thực hiện thống nhất, đúng quy định.

LINK LÀM BÀI THU HOẠCH: TẠI ĐÂY