Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

[THÔNG BÁO VỀ LỚP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ]

Cập nhật 22/04/2018 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Lớp 6 bài LLCT là lớp học bắt buộc dành cho Đoàn viên theo quy định của tổ chức Đoàn.

- Đối tượng: Đoàn viên chưa học 6 bài LLCT
- Thời gian: ngày 6/5/2018 (Sáng: 7h30-11h30. Chiều: 13h30-16h30)
- Địa điểm: Hội trường B
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra TB đến 17h30 ngày 04/05/2018
- Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại VP Đoàn - Hội D114
***Kinh phí: 20.000d/ĐV
Các bạn nhanh chóng đăng kí tham gia lớp nhé. Rất mong các bạn cùng chia sẻ thông tin để mọi người cùng đăng kí lớp học.

1b2a7be8711930380b7c2838e3dfc27f.jpg

8b076a9965f7bd4181ebcc644d57f5ab.jpg