Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Mẫu đăng ký chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2015

Cập nhật 16/01/2015 - 03:56:55 PM (GMT+7)

Đây là mẫu đăng ký trực tuyến trên mạng, các bạn đăng ký tham gia theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1djeXU_MG_6_NEeKKM7W9kwXJO75crlxBYnL71VB82TI/viewform

Lưu ý: Các bạn vui lòng đọc hết các hướng dẫn trong mẫu đăng ký để thực hiện đúng quy trình đăng ký tham gia nhé.