Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Trang bị kiến thức kỹ năng mềm cho sinh viên

Cập nhật 26/04/2023 - 06:00:53 PM (GMT+7)

Với mong muốn tạo điều kiện giúp sinh viên STU được học hỏi, rèn luyện các kỹ năng mềm nhằm trang bị, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng để hỗ trợ, phục vụ quá trình học tập cũng như công việc tương lai khi ra trường.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn phối hợp cùng Phòng Đào tạo của các công ty lớn tại TP.HCM, mở các lớp kỹ năng với các chuyên đề “Kỹ năng thuyết trình và phản biện”; "Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo" dành cho Sinh viên các khóa của trường từ ngày 12 - 13/04/2023 với sự đồng hành của A Nguyễn Hưng Hoà - Trưởng ban điều hành Trung tâm huấn luyện Kỹ năng Thế hệ trẻ.

Sinh viên được tiếp cận những kiến thực thực tế, thực hành những kỹ năng đội nhóm, giải quyết vấn đề, qua đó các bạn sinh viên sẽ tiếp thu, phát huy bản thân trong quá trình học tập.

Một số hình ảnh trong chương trình

Tổng quan buổi học

Sinh viên tham gia thực hành giải quyết vấn đề

A. Nguyễn Hưng Hoà - Trưởng ban điều hành Trung tâm huấn luyện kỹ năng Thế hệ trẻ