Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 11/10/2021 - 10:35:24 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2021 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 18/10/2021 đến 23/10/2021

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2021

4. Nội dung:

5. Nội quy:

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

6. Các kênh cung cấp thông tin:

- Website: stu.edu.vn

- Trang fanpae: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - Saigon Technology University

- Cổng thông tin sinh viên: www.ctsv.stu.edu.vn

- Trang fanpage: Phòng Công tác sinh viên - ĐH Công nghệ Sài Gòn

7. Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẫn ở mỗi chuyên đề.

- Kết  thúc tuần SHCD -  SV đầu khóa năm học 2021-2022, sinh viên  sẽ thực hiện bài thu hoạch, đăng nhập trang www.ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch sau ngày 01/11/2021.

- Sinh viên không tham gia học tập đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của nhà trường.