Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 27/08/2021 - 02:40:16 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 39/KH-DSG-CTSV ngày 25/08/2021 về việc tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến sinh viên nội dung chương trình "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2021-2022 như sau:

 

1. Thời gian: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021

2. Hình thức: Trực tuyến, không học tập trung ở hội trường.

3. Đối tượng: Dành cho tất cả Sinh viên (SV) các khóa 2018, 2019, 2020, bao gồm SV khóa trước học lại, gọi chung là SV năm 2,3,4.

4. Nội dung:

5. Nội quy lớp học trực tuyến:

6. Các kênh cung cấp thông tin:

- Website: www.stu.edu.vn

- Fanpage: Đại học công nghệ Sài Gòn - Saigon Technology University 

- Fanpage: Phòng Công tác Sinh viên - ĐH công nghệ Sài Gòn

- Cổng thông tin Công tác Sinh viên: www.ctsv.stu.edu.vn

7Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẫn ở mỗi chuyên đề.

- Kết thúc Tuần SHCD-SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022, SV sẽ làm bài thu hoạch: SV đăng nhập trang thông tin: www.ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch từ ngày 20/09/2021 đến ngày 25/09/2021.

- Sinh viên không tham gia học đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của nhà trường.