Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

45 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 02/07/2021 - 04:14:54 PM (GMT+7)

45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu (2/7/1976 – 2/7/2021). Niềm tự hào vô cùng to lớn ấy sẽ là nguồn động lực quan trọng, mạnh mẽ nhất để thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã kết thúc thắng lợi. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI đã họp kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy Nhà nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn – Gia Định được vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

TP.HCM sau 45 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Nền tảng và động lực cho những thành công của Thành phố trong 45 năm qua là từ những phẩm chất nội tại của con người Thành phố luôn yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình.

Nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021), xin trân trọng giới thiệu bộ ảnh triển lãm Kỷ niệm 45 năm Thành phố mang tên Bác Hồ.