Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về nội dung chuyên đề " Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa" năm học 2020-2021

Cập nhật 04/09/2020 - 12:22:24 PM (GMT+7)

Theo kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/08/2020 về việc tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa" năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019. Phòng Công tác Sinh viên thông tin về lịch phát sóng chi tiết các chuyên đề và gặp gỡ BCN Khoa, CVHT của từng các khoa sinh viên như sau:

Sinh viên lưu ý: Các buổi gặp gỡ BCN khoa, CVHT của các khoa sinh viên thông qua hệ thống zoom, tài khoản zoom sẽ được các Khoa thông tin đến sinh viên.