Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Sự Kiện

Lễ công bố Quyết định và Trao chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

Lễ công bố Quyết định và Trao chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục
  • Ngày 19/01/2024
  • Hội trường B - STU
  • Lễ công bố Quyết định và Trao chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

CEA công bố Quyết định và Trao chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin - Trình độ đại học cho STU

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật