Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Quyết định và Danh sách cá nhân, tập thể sinh viên được khen thưởng công tác xã hội, ngoại khóa năm học 2011 - 2012

Cập nhật 31/01/2013 - 05:49:25 PM (GMT+7)

Hiệu trưởng Nhà trường Quyết định trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho 74 cá nhân cùng 03 tập thể sinh viên có thành tích cao trong hoạt động công tác xã hội, ngoại khóa năm học 2011 - 2012


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật