Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

TB V/v thực hiện tổng hợp “Kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của học sinh, sinh viên”, Năm học 2011 – 2012 (Các khóa Đại học 2009, 2010, 2011; Cao đẳng 2010, 2011 và Trung cấp 2011)

Cập nhật 21/08/2012 - 03:16:24 PM (GMT+7)

 

Các khóa Đại học 2009, 2010, 2011; Cao đẳng 2010, 2011 và Trung cấp 2011

Sinh viên lưu ý hoàn tất hồ sơ theo đúng quy định và thời hạn.

Xem chi tiết thông báo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật