Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Kế hoạch và lịch học Tuần Sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên đầu khóa 2011, đầu năm và cuối khóa (các khóa 2008, 2009, 2010) năm học 2011 - 2012

Cập nhật 28/09/2011 - 11:32:53 AM (GMT+7)
(không có)

Ngày 21/9/2011, Nhà trường đã triển khai "Kế hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân - Học sinh, sinh viên đầu khóa 2011, đầu năm và cuối khóa (các khóa 2008, 2009, 2010) năm học 2011 - 2012". HSSV xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (Khóa 2011 - năm nhất)

     + Khoa Quản trị Kinh doanh:

          - Hệ Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp: Lịch học.

          - Hệ Cao đẳng: Lịch học.

     + Khoa Kỹ thuật Công trình: Lịch học.

     + Khoa Mỹ thuật Công nghiệp: Lịch học.

     + Khoa Cơ khí: Lịch học.

     + Khoa Điện Điện Tử: Lịch học.

     + Khoa Công nghệ Thực phẩm: Lịch học.

     + Khoa Công nghệ Thông tin: Lịch học.

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân đầu năm và cuối khóa  (Khóa 2008, 2009, 2010)

     + Tất cả các lớp: Lịch học.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật