Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo chương trình khoá học Phát triển Nhân tài số năm 2024 (đợt bổ sung)

Cập nhật 24/05/2024 - 10:17:26 PM (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 232/TTĐMST-NNL ngày 27/11/2023 của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về việc mời tham gia Chương trình Phát triển Nhân tài số 2024, Nhà trường đã tiến hành cấp 470 học bổng cho Giảng viên, Cán bộ Nhân viên (GV, CBNV) và Sinh viên STU. Tuy nhiên đến ngày 20/5/2024 Nhà trường đã thu hồi 99 học bổng do Sinh viên đăng ký nhưng không tham gia các khoá học đúng thời hạn. Những khoá học thu hồi sẽ được cấp bổ sung cho GV, CBNV và Sinh viên có mong muốn học tập. Nay Nhà trường thông báo về đợt bổ sung đăng ký tham gia chương trình cho các GV, CBNV và Sinh viên có nhu cầu học tập cụ thể như sau:

1. Thông tin về Chương trình học bổng và khóa học:

Chương trình Phát triển Nhân tài số với 8 khóa học, bao gồm:

+ Hỗ trợ kỹ thuật Công nghệ thông tin (IT Support)

+ Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

+ Quản lý dự án (Project Management)

+ Thiết kế UX (UX Design)

+ Tiếp thị kỹ thuật số và Thương mại điện tử (Digital marketing and E-commerce)

+ Phân tích dữ liệu nâng cao (Advanced Data Analytics)

+ An ninh mạng (Cyber Security)

+ Kinh doanh thông minh (Business Intelligence).

- Xem thông tin mô tả chi tiết từng khóa học tại trang https://nhantaiso.nic.gov.vn

2. Đối tượng tham gia và đăng ký:

- Giảng viên, Cán bộ Nhân viên (GV, CBNV) và Sinh viên có đam mê về chủ đề khóa học và có kỹ năng tiếng Anh đủ để hiểu và hoàn thành khóa học

- Sinh viên cam kết tham gia đầy đủ khóa học đã đăng ký. Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 1 khóa học

- GV, CBNV và Sinh viên phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo hoàn thành khóa học đúng tiến độ

3. Số lượng học bổng dành cho STU (đợt bổ sung): 129 suất học bổng

4. Quyền lợi:

- GV, CBNV hoàn thành khóa học sẽ được cấp Chứng nhận có giá trị quốc tế bởi Google (Google Career Certificates).

- Sinh viên được cộng 2 điểm rèn luyện khi hoàn thành khóa học và được cấp Chứng nhận có giá trị quốc tế bởi Google (Google Career Certificates).

5. Thời gian đăng ký:

- Từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 31/5/2024

- Mẫu đăng ký tham gia của GV, CBNV (file đính kèm)

- Link đăng ký tham gia của Sinh viên: 

https://bit.ly/DANG_KY_THAM_GIA_CHUONG_TRINH_PHAT_TRIEN_NHAN_TAI_SO_2024_DOT_BO_SUNG

Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ giải đáp.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật