Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Danh sách sinh viên công bố dự kiến ngày CTXH tham gia hỗ trợ rà soát thông tin người cao tuổi tại Phường 4

Cập nhật 24/04/2024 - 01:23:03 AM (GMT+7)

Danh sách dự kiến ngày CTXH sinh viên xem theo tuần làm việc bên dưới.

Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV hoặc fanpage Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 24/04 đến 04/05/2024 để được hỗ trợ. Sau thời gian trên P. CTSV không giải quyết và cập nhật hồ sơ vào danh sách tổng kết theo đợt tổng hợp của nhà trường.

Danh sách dự kiến CTXH từ ngày 29/03 đến 31/03/2024: Sinh viên xem tại đây.

Danh sách dự kiến CTXH từ ngày 01/04 đến 07/04/2024: Sinh viên xem tại đây.

Danh sách dự kiến CTXH từ ngày 08/04 đến 14/04/2024: Sinh viên xem tại đây.

Danh sách dự kiến CTXH từ ngày 15/04 đến 17/04/2024: Sinh viên xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật