Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến (giai đoạn 1) - Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Cập nhật 19/03/2024 - 10:24:37 PM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-DSG-CTSV ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Nhà trường hướng dẫn việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 của sinh viên (SV) cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

     Trực tuyến tại trang https://drlstu.shub.vn/

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

      Xem quy trình thực hiện tại đây

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật