Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí Hk II năm học 2022-2023

Cập nhật 10/04/2023 - 09:29:43 AM (GMT+7)

Căn cứ mục II.3 tại Thông tư liên tịch số 54/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài Chính về các đối tượng được miễn giảm học phí;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách, khó khăn, vượt khó học tập tốt;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy toàn trường thủ tục hồ sơ xin miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2022 – 2023.

1. Hồ sơ xin giảm học phí bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí, sinh viên tải mẫu tại trang web của Trường stu.edu.vn (http://stu.edu.vn/vi/1/499/bieu-mau-xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy.html)  hoặc liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.406) để nhận mẫu.

- Sinh viên thuộc đối tượng nào nộp hồ sơ minh chứng có liên quan với đối tượng được miễn giảm. 

- Danh sách đối tượng và hồ sơ liên quan, sinh viên xem tại link bên dưới.

(http://stu.edu.vn/vi/382/18057/huong-dan-nop-ho-so-xet-giam-hoc-phi-tai-truong-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-stu.html)

- Bảng điểm học tập (học kỳ 1 – năm học 2022 – 2023).

- Biên lai học phí học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (bản photo).

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày 10/04/2023 đến hết ngày 25/04/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).

* Lưu ý:

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng A.406), không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

- Mọi sự trễ hạn nhà trường không giải quyết.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật