Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện đề xuất dự án thuộc kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2023

Cập nhật 03/03/2023 - 05:43:44 PM (GMT+7)

Thực hiện theo công văn số 749/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc hướng dẫn hồ sơ đề xuất dự án thuộc kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Bộ GD&ĐT năm 2023. Nhà trường thông báo đến sinh viên, cụ thể như sau:

1. Sinh viên Nhà trường có các dự án ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình kinh doanh, các đề tài nghiên cứu khả thi có thể triển khai hỗ trợ giải quyết sinh kế, việc làm giảm nghèo thực hiện lập kế hoạch, đề xuất lộ trình thực hiện đề án, mô hình đề tài nghiên cứu và gửi hồ sơ bao gồm:

- Bản kế hoạch chi tiết của dự án, mô hình, ý tưởng, đề tài nghiên cứu.

- Bản kinh phí và lộ trình phát triển của mô hình, dự án, ý tưởng, đề tài nghiên cứu.

- Hồ sơ bản giấy gửi về Phòng Công tác Sinh viên - Phòng A406 và file mềm gửi qua email: ctsv@stu.edu.vn.

2. Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo chuẩn bị tốt nghiệp, trong quá trình học tập tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động vì cộng đồng, có nguyện vọng tham gia các dự án khởi nghiệp, thực hiện đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp. Sinh viên đăng ký về Nhà trường theo link bên dưới: 

https://bit.ly/DANG_KY_CHUONG_TRINH_HO_TRO

3. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 08/03/2023

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa quan tâm triển khai thông tin đến sinh viên Khoa.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật