Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo về kỳ thi kỹ năng nghề Tp. Hồ Chí Minh năm 2023

Cập nhật 16/02/2023 - 11:57:08 AM (GMT+7)

Căn cứ theo Công văn số 2495/SLĐTBXH-GDNN ngày 10/02/2023 về việc tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 13 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nhà trường thông báo đến Sinh viên toàn trường về việc tham gia kỳ thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Tất cả Sinh viên STU chưa từng tham gia các kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN và thế giới các năm trước.

2. Các nghề tổ chức thi tại Kỹ năng nghề TP.HCM năm 2023:

 

STT

Tên nghề

1

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin

2

Cơ điện tử

3

Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD

4

Thiết kế và phát triển trang Web

5

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin

6

Thiết kế đồ họa

7

Internet vạn vật

8

Lắp cáp mạng thông tin

9

Lắp đặt điện

10

Robot di động

11

Điện tử

12

Công nghệ thời trang

13

Thiết kế các kiểu tóc

3. Về đề thi và thời gian làm bài thi:

a. Về đề thi:

- Đề thi được xây dựng trên cơ sở đề thi chính thức của các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (được đăng tải tại website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: gdnn.gov.vn và website của kỳ thi: kynangnghe.gov.vn).

- Đề thi các nghề tại kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, Thế giới lần thứ 47 năm 2024.

- Ban Tổ chức kỳ thi sẽ xây dựng đề thi và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn)  và trang thông tin điện tử giáo dục nghề nghiệp (http://www.gdnn.tphcm.gov.vn) trước ngày khai mạc kỳ thi là 30 ngày.

b. Thời gian làm bài: dự kiến tối thiểu 08 giờ, không quá 12 giờ.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: dự kiến tổ chức từ ngày 20/3/2023 – 26/3/2023.

- Địa điểm thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

5. Số lượng đăng ký: Tối thiểu 2 sinh viên/nghề.

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa triển khai thực hiện thông báo này đến Sinh viên và gửi danh sách Sinh viên tham gia cuộc thi về Phòng Công tác Sinh viên (theo mẫu đính kèm) để Nhà trường tổng hợp và đăng ký tham gia kỳ thi trước ngày 28/2/2023

 

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật