Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả tổng hợp chính thức ngày công tác xã hội của sinh viên các khoá 2019, 2020, 2021 tính đến ngày 31/08/2022

Cập nhật 07/02/2023 - 12:15:50 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2021-2022 của sinh viên sau khi bổ sung hồ sơ, như sau:

1. Sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa, Phòng Công tác sinh viên, cổng thông tin sinh viên hoặc thông tin bên dưới;

- Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/Ngày CTXH

2. Nhà trường không công nhận các ngày CTXH đối với những hồ sơ đã yêu cầu sinh viên bổ sung minh chứng liên quan nhưng sinh viên không bổ sung;

3. Những tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2021-2022 sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng khuyến khích theo qui định khen thưởng của Nhà trường.

DANH SÁCH  CHÍNH  THỨC NGÀY CTXH SINH VIÊN CÁC KHOÁ THỰC HIỆN TÍNH  ĐẾN NGÀY 31/08/2022

Khoa  Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

KHoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa  Design: Sinh viên xem danh sách tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật