Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo danh sách sinh viên thực hiện khám sức khỏe năm học 2022-2023 đợt bổ sung

Cập nhật 28/12/2022 - 11:21:48 AM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (đợt bổ sung), cụ thể như sau:

  1. Danh sách Sinh viên thực hiện qui định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (đợt bổ sung) xem tại đây
  2. Danh sách Sinh viên thực hiện qui định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (dự kiến bao gồm danh sách sinh viên Khám sức khỏe lần 1 và đợt bổ sung) xem tại đây
  3. Tiếp nhận khiếu nại:
    • Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) để được giải quyết.
    • Thời gian khiếu nại: từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 04/01/2023.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật