Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

Cập nhật 27/12/2022 - 05:11:26 PM (GMT+7)

Thực hiện theo công văn số 6803/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao nhằm làm cơ sở để Bộ GD&ĐT xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2023-2030.

Nhà trường thông báo đến sinh viên thực hiện khảo sát, cụ thể như sau:

1. Sinh viên vào link khảo sát bên dưới để thực hiện khảo sát:

https://ee.kobotoolbox.org/x/3F5FdYXl

2. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/12/2022

3. Quyền lợi: Sinh viên hoàn thành khảo sát được cộng 2 điểm rèn luyện vào tổng điểm rèn luyện HK II năm học 2022-2023

- Lưu ý: Sau khi hoàn thành khảo sát, sinh viên vui lòng chụp màn hình hoàn thành khảo sát và gửi thông tin (Họ tên, Lớp, MSSV, Khoa) kèm theo hình ảnh hoàn thành về Phòng Công tác Sinh viên qua email: ctsv@stu.edu.vn để được cộng điểm rèn luyện.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật