Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khoá năm học 2022-2023

Cập nhật 11/11/2022 - 07:21:01 PM (GMT+7)

 

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 03/10/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2022-2023;

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD-SV đầu khóa năm học 2022-2023 của sinh viên như sau:

1. Sinh viên xem kết quả dự kiến Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa năm học 2022-2023 tại thông tin bên dưới hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn.

2Những sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG LÀM BÀI sẽ làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD – SV đầu khóa đợt 02 dự kiến từ ngày 28-29/11/2022. Sinh viên theo dõi thông báo tại Website trường, cổng thông tin sinh viên hoặc fanpage Phòng CTSV để biết thông tin chi tiết.

3. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc về kết quả bài thu hoạch, sinh viên gửi ý kiến từ ngày 09/11/2022 đến 17h00 ngày 21/11/2022 qua 1 trong 2 hình thức sau:

- Đến trực tiếp tại Phòng CTSV – Phòng A406 – Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Nộp online qua link: 

https://bit.ly/PHIEU_KHIEU_NAI_THAC_MAC_BAI_THU_HOACH_TUAN_SHCD_SV_DAU_KHOA_NAM_HOC_20222023

DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD - SV ĐẦU KHOÁ
Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Điện - Điện tửSinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật