Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo về kết quả sinh viên thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (Kết quả dự kiến)

Cập nhật 26/10/2022 - 04:05:35 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (kết quả dự kiến), cụ thể như sau:

  1. Danh sách Sinh viên thực hiện qui định khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 (kết quả dự kiến), được gửi về các khoa và công bố tại đây
  2. Sinh viên từ năm hai đến năm tư đã Khám sức khỏe định kỳ năm học 2022-2023 được tổ chức vào các ngày 30-31/8/2022 sẽ nhận kết quả khám tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406) từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022. Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đến nhận; sinh viên nhận trực tiếp, không giải quyết các trường hợp nhận giúp.
  3. Tiếp nhận khiếu nại:
    • Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) để được giải quyết.
    • Thời gian khiếu nại: từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật