Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo kết quả dự kiến đánh giá thể lực đợt 2 năm học 2021-2022

Cập nhật 20/09/2022 - 09:20:35 AM (GMT+7)

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả đánh giá thể lực đợt 2 (dự kiến) của sinh viên năm học 2021-2022 như sau:

- Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực đợt 2 (dự kiến) năm học 2021-2022 tại Phòng CTSV hoặc tại đường dẫn bên dưới bài viết này.

- Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng CTSV - Phòng A406 từ ngày 20/09/2022 đến 17h00 ngày 30/09/2022

- Phòng Công tác Sinh viên không giải quyết các trường hợp trễ hạn.

Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực đợt 2 (dự kiến) năm học 2021-2022 tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật