Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo gia hạn thời gian tổng hợp ngày CTXH đối với sinh viên khoá 2018 và khoá cũ

Cập nhật 13/09/2022 - 06:54:33 PM (GMT+7)

Căn cứ theo Quy định về việc tổ chức thực hiện ngày công tác xã hội (CTXH) của sinh viên ban hành kèm Quyết định 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của STU;

Căn cứ theo tờ trình số 117/CV-CTSV ngày 13/09/2022 của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổng hợp ngày CTXH đối với sinh viên khoá 2018 và các khoá cũ.

Nhà trường thông báo về việc gia hạn thời gian tổng hợp hồ sơ ngày CTXH đối với sinh viên khoá 2018 và các khoá cũ như sau:

Đối với hồ sơ CTXH sinh viên đã tham gia thực hiện ở các địa phương trước ngày 01/07/2022, sinh viên tổng hợp hồ sơ cá nhân và nộp về trường chậm nhất 17h00 ngày 20/09/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực hiện trước ngày 01/07/2022.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật