Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về việc kết quả miễn, giảm học phí và nhận tiền miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Cập nhật 19/07/2022 - 10:42:26 AM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên thực hiện hồ sơ giảm học phí Hk II năm học 2021-2022 theo quyết định số 160/QĐ-DSG-CTSV ngày 04 tháng 07 năm 2022 về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022, như sau:

1. Giảm học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho 46 sinh viên đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, sinh viên khuyết tật và 42 sinh viên thuộc đối tượng anh chị em ruột học cùng trường;

2. Sinh viên xem danh sách giảm học phí các đối tượng bên dưới:

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí: Sinh viên xem tại đây

3. Sinh viên có tên trong danh sách được giảm học phí liên hệ nhận tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Thời gian bắt đầu nhận: từ ngày 25/07/2022 đến ngày 25/08/2022

- Khi đến sinh viên vui lòng mang theo thẻ Sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) cùng biên lai học phí bản photo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật