Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến đánh giá thể lực năm học 2021-2022

Cập nhật 20/06/2022 - 03:19:16 PM (GMT+7)

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả đánh giá thể lực dự kiến của sinh viên năm học 2021-2022 như sau:

- Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực năm học 2021-2022 tại Vp Khoa hoặc tại đường dẫn bên dưới bài viết này.

- Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng CTSV - Phòng A406 từ ngày 21/06/2022 đến 17h00 ngày 30/06/2022

- Phòng Công tác Sinh viên không giải quyết các trường hợp trễ hạn.

Sinh viên xem kết quả dự kiến Đánh giá thể lực năm học 2021-2022  tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật