Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 11/10/2021 - 10:35:24 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2021 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo nội dung chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 18/10/2021 đến 23/10/2021

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2021

4. Nội dung:

5. Nội quy:

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

6. Các kênh cung cấp thông tin:

- Website: stu.edu.vn

- Trang fanpae: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - Saigon Technology University

- Cổng thông tin sinh viên: www.ctsv.stu.edu.vn

- Trang fanpage: Phòng Công tác sinh viên - ĐH Công nghệ Sài Gòn

7. Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẫn ở mỗi chuyên đề.

- Kết  thúc tuần SHCD -  SV đầu khóa năm học 2021-2022, sinh viên  sẽ thực hiện bài thu hoạch, đăng nhập trang www.ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch sau ngày 01/11/2021.

- Sinh viên không tham gia học tập đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của nhà trường.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật