Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 27/08/2021 - 02:40:16 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 39/KH-DSG-CTSV ngày 25/08/2021 về việc tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến sinh viên nội dung chương trình "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2021-2022 như sau:

 

1. Thời gian: Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021

2. Hình thức: Trực tuyến, không học tập trung ở hội trường.

3. Đối tượng: Dành cho tất cả Sinh viên (SV) các khóa 2018, 2019, 2020, bao gồm SV khóa trước học lại, gọi chung là SV năm 2,3,4.

4. Nội dung:

5. Nội quy lớp học trực tuyến:

6. Các kênh cung cấp thông tin:

- Website: www.stu.edu.vn

- Fanpage: Đại học công nghệ Sài Gòn - Saigon Technology University 

- Fanpage: Phòng Công tác Sinh viên - ĐH công nghệ Sài Gòn

- Cổng thông tin Công tác Sinh viên: www.ctsv.stu.edu.vn

7Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẫn ở mỗi chuyên đề.

- Kết thúc Tuần SHCD-SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022, SV sẽ làm bài thu hoạch: SV đăng nhập trang thông tin: www.ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch từ ngày 20/09/2021 đến ngày 25/09/2021.

- Sinh viên không tham gia học đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của nhà trường.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật