Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về việc danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Cập nhật 14/01/2021 - 03:50:34 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021: Sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa hoặc tại bảng thông báo của Phòng Công tác Sinh viên.

Thời gian: Từ 14/01/2021 đến ngày 29/01/2021

Địa điểm: SV mang theo biên lai học phí photo và thẻ sinh viên nhận tại Phòng Kế hoạch tài chính - C109.

Quyết định miễn, giảm học phí HK I năm học 2020-2021

 

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí HK I năm học 2020-2021

 

 Thông báo nhận tiền miễn giảm học phí


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật