Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Thông báo kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2020-2021

Cập nhật 28/12/2020 - 04:27:23 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/08/2020 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và Kế hoạch số 54/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2020 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2020-2021.

Nhà trường thông báo kết quả Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2020-2021 của sinh viên như sau:

  1. Sinh viên xem kết quả chính thức Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2020-2021 tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406), Văn phòng Khoa hoặc tại link bên dưới.
  2. Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên không đạt hoặc không làm bài trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020-2021.

Danh sách kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD đầu khóa.

Danh sách kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD giữa khóa.

Danh sách kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD cuối khóa.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật