Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Bản tin - Sự kiện

Thông báo về việc công bố kết quả dự kiến bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2020-2021 (Các khóa 2017, 2018, 2019 và 2020)

Cập nhật 04/11/2020 - 11:20:27 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/08/2020 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và kế hoạch số 54/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2020 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2020-2021.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD-SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2020-2021 của sinh viên như sau:

  1. Sinh viên xem kết quả Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021 tại bảng tin Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa, hoặc tại trang web trường.
  2. Lớp trưởng/Bí thư các lớp liên hệ văn phòng khoa để nhận kết quả và thông báo cho sinh viên lớp.
  3. Về giải quyết khiếu nại:
  • Mọi khiếu nại, thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên – Phòng A406 để được giải quyết.
  • Thời gian khiếu nại từ 04/11/2020 đến 17h00 ngày 18/11/2020 .
  1. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài sẽ tham khảo tài liệu tại Cổng thông tin Phòng CTSV và làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD đợt 02 dự kiến từ ngày 23-24/11/2020. Sinh viên theo dõi thông báo tại cổng thông tin Phòng CTSV, VP Khoa hoặc liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 để thực hiện.

Danh sách kết quả dự kiến Tuần SHCD - SV đầu khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Danh sách kết quả dự kiến Tuần SHCD - SV giữa khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Danh sách kết quả dự kiến Tuần SHCD - SV cuối khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật