Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

V/v Danh sách và Quyết định giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Cập nhật 27/07/2020 - 12:34:02 PM (GMT+7)

V/v Nhận tiền giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ giảm học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020: sinh viên xem kết quả tại văn phòng khoa hoặc tại bảng thông báo của Phòng Công tác Sinh viên.

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây (click) 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật