Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Y tế học đường - Đánh giá thể lực

Thông báo kết quả dự kiến thực hiện đánh giá thể lực lần 2 năm học 2019-2020

Cập nhật 26/06/2020 - 10:00:37 AM (GMT+7)

Thực hiện theo thông báo số 22/TB-CTSV ngày 08/06/2020 về việc tổ chức thực hiện đánh giá thể lực lần 2 năm học 2019-2020 dành cho những sinh viên không tham gia hoặc có kết quả không đạt đợt 1. Phòng CTSV thông báo đến sinh viên kết quả dự kiến việc thực hiện đánh giá thể lực lần 2.

Thời gian Sinh viên khiếu nại, thắc mắc về kết quả thực hiện đánh giá thể lực lần 2 từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 03/07/2020.

Sinh viên xem kết quả tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật