Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Cập nhật 03/06/2020 - 11:04:47 AM (GMT+7)

Căn cứ mục II.3 tại Thông tư liên tịch số 54/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài Chính về các đối tượng được miễn giảm học phí;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách, khó khăn, vượt khó học tập tốt;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy toàn trường thủ tục hồ sơ xin miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

1. Hồ sơ xin giảm học phí bao gồm:

- Đơn để nghị miễn giảm học phí, sinh viên tải mẫu tại trang web trường theo link bên dưới hoặc liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên (CTSV) (A.406).

http://stu.edu.vn/vi/1/499/bieu-mau-xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy.html

- Các hồ sơ minh chứng liên quan đến đối tượng được miễn giảm.

- Bảng điểm học tập học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

- Biên lai học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 (Bản photo).

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 08/06/2020 đến hết ngày 19/06/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng CTSV (Phòng A.406)

3. Lưu ý:

- Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng CTSV không nhận hồ sơ qua bưu điện.

- Mọi sự trễ hạn nhà trường không giải quyết.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật