Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Thông báo

Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa" đối với khóa 2013 và các sinh viên khóa 2012 chưa đạt học lại, năm học 2013 - 2014

Cập nhật 25/09/2013 - 10:01:54 AM (GMT+7)

Sinh viên xem kỹ lịch học của mình để thm dự đầy đủ các buổi học tập , sinh hoạt.

Lưu ý: Các buổi học tập, sinh hoạt đều có điểm danh. Mỗi buổi vắng sinh viên sẽ bị trừ 05 điểm đánh giá rèn luyện của học kỳ I, năm học 2013 - 2014

 

Khoa Cơ khí, tải file tại đây.

Khoa Điện - Điện tử, tải file tại đây.

Khoa Công nghệ Thông tin, tải file tại đây.

Khoa Công nghệ Thực phẩm, tải file tại đây.

Hệ Đại học, Khoa Quản trị Kinh doanh, tải file tại đây.

Hệ Cao đẳng, Khoa Quản trị Kinh doanh, tải file tại đây.

Khoa Kỹ thuật Công trình, tải file tại đây.

Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, tải file tại đây.

Sinh viên khóa 2012 học lại, tải file tại đây.

 

 

Phòng CTHSSV


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật