Mã Trường

Mã Trường
photo-220

Thông báo học phí

thông báo Học phí HKII/2013 – 2014 LTĐH CQ Khoá 9 và LTĐH VLVH Khóa 1

Cập nhật 23/07/2014 - 10:25:20 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Học phí HKII/2013 – 2014 LTĐH CQ Khoá 9 và LTĐH VLVH Khóa 1

Học phí :

¨     Khối ngành Kỹ thuật Công nghệ:         8.000.000 đồng/học kỳ

     (trừ ngành Công nghệ Thực phẩm)

¨     Ngành Quản trị Kinh doanh:              8.000.000 đồng/học kỳ

¨     Ngành Công nghệ Thực phẩm:          9.000.000 đồng/học kỳ

¨     Ngành Thiết kế Công nghiệp:           10.000.000 đồng/học kỳ

           (Mỹ thuật Công nghiệp)

Hạn chót đóng học phí ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên hệ LTĐH, Phòng KHTC sẽ làm việc vào các buổi tối các ngày

16/9/2014 đến 18/9/2014 từ 17h đến 19h30.

           (không kể tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật)