Mã Trường

Mã Trường
photo-220

Sự Kiện

Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021
Trao giải cuộc thi
STU tổ chức Hội diễn văn nghệ Khối thi đua 21 Chủ đề:
Lễ phát động chương trình đóng góp kinh phí mua vắc-xin Covid-19
Khai giảng năm học mới 2020 -2021
“Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc – Ngành luôn  khát nguồn nhân lực”
“Nhóm ngành Thiết kế Công nghiệp, truyền thông đa phương  tiện – Ngành của sự sáng tạo và đam mê”
“Điện - điện tử, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật máy tính – Ngành thiết yếu trong thời đại công nghiệp 4.0”
“Chính sách tuyển sinh – Xét tuyển 2020”
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2020: “Nhóm ngành Cơ điện tử - Ngành thiết yếu trong thời đại công nghiệp 4.0”
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2020: “Nhóm ngành CNTP - Ngành được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực Việt Nam”
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2020: