Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Sự Kiện

Lễ phát động chương trình đóng góp kinh phí mua vắc-xin Covid-19

Lễ phát động chương trình đóng góp kinh phí mua vắc-xin Covid-19
  • Ngày 11/03/2021
  • Sảnh A - STU
  • Phát động chương trình đóng góp kinh phí mua vắc-xin Covid-19 tại STU

Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ về việc đóng góp kinh phí mua vắc xin Covid-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn phát động chương trình đóng góp kinh phí mua Vắc xin Covid-19 với chủ đề: "Hợp sức - Chung lòng - Đóng góp Vắc xin - Đẩy lùi Covid-19".

Các Nội Dung Liên Quan