Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2022 - 2023)_Thi lần 1

Cập nhật 03/04/2023 - 06:56:07 PM (GMT+7)

-     Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2022 - 2023) - Khóa 01_Thi lần 1 (xem chi tiết)

-     Lịch thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2022 - 2023) - Khóa 01_Thi lại (xem chi tiết)

-     Thông báo đăng ký môn học Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2022 - 2023) - Khóa 2 (xem chi tiết)

      (Nếu sinh viên đã học trong khóa 01, đang chờ điểm thi lại và có đăng ký học lại khóa 02; nếu thi lại đạt sẽ được giải quyết cho rút ĐKMH;)