Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 03/2023

Cập nhật 15/03/2023 - 10:25:06 AM (GMT+7)

1. Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp trong đợt xét tháng 03/2023 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong đợt xét tháng 03/2023 (xem chi tiết)

    Sinh viên cần bổ sung/ thực hiện đầy đủ các hồ sơ còn thiếu (nếu có) trước khi nhận hồ sơ ra trường

     [1] Học phí:

     Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại Phòng Kế hoạch - tài chính và nộp bản sao hoá đơn học phí cho Phòng Đào tạo;

     [2] Các khoản thiếu Phòng Đào tạo

     2.1 Bằng tốt nghiệp THPT: Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng);

     2.2 Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

     2.3 Căn cước công dân: Sinh viên nộp 01 bản sao (có công chứng);

     2.4 Hình 3x4: Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng). Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;

     2.5 Phiếu kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng chứng chỉ (nhận tại Phòng Đào tạo): Sinh viên kiểm dò thông tin ghi trên văn bằng/chứng chỉ; ký xác nhận hoặc đề nghị hiệu chỉnh (nếu có);

     [3] Các khoản thiếu các đơn vị khác: Sinh viên liên hệ Khoa/ Phòng Ban để được hướng dẫn.

     3.1 Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học;

     3.2 Phòng Kế hoạch – Tài chính;

     3.3 Ký túc xá;

     3.4 Thư viện;

     3.5 Khoa/Ban khác.

     [4] Các khoản thiếu Phòng Công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A406) để được hướng dẫn.

     4.1 Ngày công tác xã hội

     4.2 Giấy cam kết vay vốn