Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển - Đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật 17/09/2022 - 06:34:49 PM (GMT+7)
  • Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển - Đợt 1 xét tuyển chung trên hệ thống tuyển sinh theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết)
  • Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển - Xem mục [6] (tra cứu tại đây)