Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Lịch Thi

Lịch thi lại dành cho sinh viên vắng thi học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020 - 2021

Cập nhật 30/12/2021 - 09:05:59 AM (GMT+7)

Sinh viên thuộc diện vắng thi HK2 và HK3 năm học 2020 - 2021. Lịch thi HK1 năm học 2021-2022 có tổ chức môn học mà sinh viên vắng thi.
Trường hợp sinh viên vắng thi vì lý do chính đáng, sinh viên làm đơn gửi Phòng Đào tạo để xin được thi lại. Trong đơn xin thi lại, sinh viên phải nộp kèm minh chứng lý do vắng thi.

Lịch thi chi tiết (xem tại đây)

ID và Passcode phòng thi xem tại mục XEM TKB trong tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin đào tạo - Xem trong TKB HK1 năm học 2021-2022. 

Các Nội Dung Liên Quan