Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020 - 2021_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (cập nhật ngày 30/12/2020)

Cập nhật 14/12/2020 - 03:24:40 PM (GMT+7)

Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (tra cứu tại đây)

1. Thông báo thay đổi phòng thi Môn Tiếng Anh 1_Lớp D20_DDT01 + D20_DDT02 + D20_VT01 + D20_QT09 (xem chi tiết)

2. Lịch thi dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy:

3. Lịch thi dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy:

4. Lịch thi dành cho sinh viên liên thông đại học học ghép cùng đại học hệ chính quy (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan