Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ của người tốt nghiệp trình độ đại học. Thông báo này được cập nhật, bổ sung, thay thế Thông báo số 064-22/TB-DSG-ĐT ngày 14/04/2022

Cập nhật 07/11/2023 - 12:45:04 AM (GMT+7)

Xem chi tiết thông báo (tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật