Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ ra trường của sinh viên Đại học khóa 2019

Cập nhật 08/06/2023 - 05:29:33 PM (GMT+7)

Thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ ra trường của sinh viên Đại học khóa 2019 (xem chi tiết)

Thời gian nộp hình :    Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 30/06/2023

Cách thức nộp hình:

Bước 01:  Sinh viên đến Văn phòng Khoa nhận Phiếu dán ảnh và nộp 06 tấm hình

Yêu cầu: Hình chụp không quá sáu tháng (Nam sinh viên mặc áo sơ mi thắt cà vạt, Nữ sinh viên mặc áo dài)

Kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên phiếu dán ảnh (Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, …) nếu có sai sót phải điều chỉnh ngay trên phiếu và đến phòng Đào tạo bổ sung đầy đủ hồ sơ minh chứng cho các thông tin điều chỉnh để việc in giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác trong hồ sơ ra trường được chính xác

Bước 02:  Sinh viên nộp file hình theo hướng dẫn

- Sinh viên đăng nhập email MSSV@student.stu.edu.vn

- Sinh viên cung cấp thông tin theo form và đính kèm file hình sinh viên.
   Yêu cầu:    

       Đặt tên file là Mã số sinh viên (Ví dụ: DH71900001.jpg)

       Hình chụp không quá sáu tháng (Nam sinh viên mặc áo sơ mi thắt cà vạt, Nữ sinh viên mặc áo dài)

- Phòng Đào tạo đã cung cấp đường link gởi đến email sinh viên: 

https://docs.google.com/forms/d/1H__9PosdYNVdU3GR6QLYH9cldr8V8zerud88UOReOIc/edit                                                                                     
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật